Chetana Leadership

Venkat Kodali

Email : vkodali@hotmail.com

Phone : 248-767-8052

Prasad Dharmala

Phone : 503-933-0056

Kanchan Chaudari

Phone : 503-475-6068

Raj Andhole

Email : randhole@gmail.com

Phone : 503-560-7308

RC Sunkara

Email : rc@mavensoft.com

Phone : 503-708-3123

Adithi Mahankali

Email : adithipm@gmail.com

Phone : 971-254-7812

Mythili Ramineni

Email : mythili.ramineni@gmail.com

Phone : 503-929-2285

Sree Adusumilli

Email : sree.had@gmail.com

Phone : 971-280-4380

Sreenija Muduganti

Email : sreenijamuduganti1@gmail.com

Phone : 503-207-8432

Rishitha Chandra

Email : rishitha.chandra@gmail.com

Phone : 971-226-6737

Ram Mohan Koneru

Phone : 919246451477

Anil Venigalla

Srinivas Rao Atluri

Phone : 919884884210

Ranga Rao Pasumarthi

Phone : 919848331446

Venkateswar Rao Boggarapu

Phone : 919490145440

Rina Mandera

Uma Challa

Shobana Subramaniam

Purnima Nunna

Ranjani Ravi

Srinivas Gudavalli

sowmya Kanakamedala

Pratima Gummadi

Koti Bathula

Radha Chandra

Sarika Pendurti

Vineel Palla

Email : vineelkiran@gmail.com Phone : 503-927-6830

Ravi K Venigalla

Email : ravivenigalla@yahoo.com Phone : 503-330-2946

Kavitha Kolluri

Email : kavithasri@gmail.com Phone : 503-705-8380

Shree Sane

Email : sangsen01@hotmail.com Phone : 503-970-8998

Sudhakar Neelam

Email : neelamsrao@yahoo.com Phone : 503-703-5962

Sai Pradeep Reddy

Email : saireddy@umich.edu Phone : 734-355-5549

Dev Lavu

Email : devlavu@gmail.com Phone : 503-780-7318

Renuka Venigalla

Email : renukavenigalla@gmail.com Phone : 503-330-2231

Sarika Pendurti

Email : sarika.dukkipati@gmail.com

Phone : 862-591-8976

Uma Sundaram

Phone : 503-888-1409

Radhika Ananthpur

Madhavi Aluri

Madhavi Aluri

Aruna Viswanathan

Tara Malineni

LV Ramana

Suresh Muthineni

Madhavi Mangamuri